September 9th, 2006

krimea vespero

BSE ne plu regule

En Berlino ekzistas junula Esperanto-grupo nomita Berlinaj Studentoj-Esperantistoj.

Tiu grupo ekde mia ekesperantiĝo (do komence de 2002) renkontiĝis regule ĉiusemajne (antaŭe estis iom pli grandaj distancoj - sed mia ekesperantiĝo ne estis la kaŭzo por la ŝanĝo), jam dum kelkaj jaroj ĉiam vendrede vespere ekde la 19a horo. (Foje ni la renkontiĝoj ne okazas, ekzemple dum grandaj Eo-renkontiĝoj, kiam plimulto de la BSE-membroj estas for ...)

Ekde kelka tempo mi estas la homo, kiu certigas, ke ĉeestas ŝlosilo por la renkontiĝejo (la Berlina oficejo de GEJ) – la konsekvenco estas, ke mi preskaŭ ĉiam ĉeestas. Bedaŭrinde mi estas la sola membro de BSE, kiu tiom regule venas, kaj tiel estis nun regule nur du, tri aŭ kvar homoj, kiuj venas (ne ĉiam la samaj).

La 25an de aŭgusto venis unu knabino, kiu por la lernejo volas skribi fakan laboraĵon pri Esperanto, kaj pro tio iom volis informiĝi – mi antaŭe estis dirinta al ŝi, ke ŝi prefere venu dum BSE-tempo, ĉar ŝi tiel povos pridemandi plurajn homojn.

Nu, fakte ŝi povis pridemandi nur min, ĉar neniu alia venis.

La sekvan semajnon (la 1-an de septembro) eĉ ne venis gasto - mi dum kelkaj horoj sidis en BerO, legis la GEJ-gazetojn de 1983 kaj 1984 (la nurajn malnovajn, kiuj estas en BerO – ili iel ne trovis la vojon al la arkivo) kaj sensukcese atendis la BSEanojn.

Dum la nokta hejmveturado mi elpensis mesaĝon por sendi al la BSE-retpoŝt-listo:

Saluton,

mi havas la honoron konigi al vi la
decidon de la kunveno de BSE ĉi tiun
vendredon:

BSE ne plu okazos ĉiun vendredon,
sed nur, kiam iu anoncos ke ĝi okazos.

La voĉdono estis unuvoĉa por la propono,
kaj samtempe la ĉeestanta BSEanaro taskigis
min diskonigi tion per la dissendolisto.

Do, mi decidis ke mi estonte venos nur, kiam almenaŭ unu alia (ĉu BSEano aŭ gasto) anoncos sian venon, ĉar mi ne ankoraŭ kelkajn vesperojn volas forĵeti tielmaniere – Mi havas pli indan por fari kun mia tempo ol nur veturi al BerO, sidi tie kaj atendi ĉu iu venos.

Tiun mesaĝon (kun ankoraŭ iom pli da teksto) mi sendis al la BSE-dissendolisto - iom kun la espero, ke estonte la homoj anonciĝu kaj ankaŭ pli ofte venu.

La respondoj je tiu mesaĝo estis esence malanoncoj de venado por la 8a de aŭgusto. (Marde aŭ merkrede mi ankaŭ ŝanĝis la retpaĝaron de BSE kaj BerO pri la renkontiĝoj, ke oni anonciĝu antaŭe.)

Bedaŭrinde jam la sekvan vendredon montriĝis la problemo de mia solvo – venis neanoncitaj gastoj, nome Felix Zesch kun amikino kaj ankaŭ iu eksterlandano (mi forgesis la landon - aŭ Francio aŭ Italio, mi kredas) - Peter Kühnel (la prezidanto de Esperanto-Ligo Berlino), kiu hazarde ĉeestis, telefone rakontis tion al mi.

Do jen anonco: Se vi volas viziti Berlinon kaj tie ankaŭ vendrede ĉeestis BSE-rondon, ne venu surprize, sed anoncu vian venon (aŭ alimaniere certigu, ke renkontiĝo okazos). Se iu gasto anoncos sin (prefere kelkajn tagojn antaŭe, ekzemple per retpoŝto al bse ĉe esperantoland.de), ni preskaŭ certe kunvenos - kaj la empirio montras, ke tiam venas pli ol averaĝe da partoprenantoj.

Mi fakte tre bedaŭras, ke necesis tiu decido – Esperanto ja estas grava parto de mia vivo kaj la BSE-vesperoj ĉiam donis iom da nova forto al mi. Sed BSE-vespero sen homoj ne funkcias tiel ...

  • Current Music
    (sen muziko)
  • Tags